Trường Tiểu học Mai Trung số 2 thuộc xã Mai Trung huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 1174/QĐ-SGD ngày 15 tháng 9 năm 1997 của Sở Giáo dục & Đào tạo Bắc Giang. Trường có một điểm trường chính và 1 điểm trường lẻ. Trường dạy con em của 3 thôn Trung Hoà, Trung Hưng và Xuân Giang.

 

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN

SỨ MẠNG :

Tạo dựng môi trường giáo dục hướng tới người học, chất lượng giáo dục tốt. Mọi học sinh đều có cơ hội học tập.

TẦM NHÌN :

          Là trường có chất lượng giáo dục toàn diện tốt; là nơi mọi CBGVNV và học sinh làm việc và học tập trong bầu không khí cởi mở, tôn trọng, tin yêu và thân thiện, phát huy nhiều nhất khả năng sáng tạo của bản thân.

GIÁ TRỊ :

          Sự tận tâm                              Trách nhiệm          Trung thực

          Đoàn kết                                  Hợp tác                 Sáng tạo

         Tự học                                    Tự tin               Biết lắng nghe, chia sẻ